Wedstrijdtenue

Huisregels wedstrijdtenue BVC’73

  1. Het wedstrijdtenue, bestaande uit een broek en t-shirt, zijn en blijven eigendom van de volleybalvereniging en worden gehuurd door de leden.
  2. Bij aanmelding van een nieuw lid ontvangt hij/zij een wedstrijdtenue, uitgegeven door de ledenadministrateur.
  3. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn/ haar gehuurde wedstrijdtenue.
  4. Het gehuurde wedstrijdtenue mag alleen tijdens wedstrijden worden gedragen, niet tijdens trainingen.
  5. Alle leden zullen in gedrag en handelen ervoor zorgdragen dat geen schade in welke vorm dan ook wordt toegebracht aan de westrijdtenues.
  6. Verlies, diefstal, zoekraken, beschadiging en/of ernstige verkleuring of andere schade ontstaan door verkeerde of onzorgvuldige omgang met de kleding zal worden verhaald op het lid. Herstel of vervangingskosten worden volledig in rekening gebracht.
  7. Ieder team beschikt over een kledingtas, waarin alle tenues van de teamleden verzameld worden na de wedstrijd. De tenues binnen één team dienen gezamenlijk gewassen te worden, dit om de verkleuring te voorkomen.
  8. Bij beëindiging van het lidmaatschap bij de volleybalvereniging, dient het gehuurde wedstrijdtenue altijd ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur.
  9. Bij collectieve vervanging van de wedstrijdtenues (eens per 4 jaar), dient alle gehuurde kleding altijd ingeleverd te worden bij de volleybalvereniging.