Paasvolleybal

Zoals bij iedereen al wel bekend zal zijn, vindt ook dit jaar het jaarlijks terugkerende Paasvolleybal Toernooi plaats. Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden van donderdag 11 april tot en met zaterdag 20 april 2019. Vanaf heden is inschrijving weer mogelijk via onze website.

Het toernooi zal dit jaar dezelfde invulling hebben als de afgelopen twee jaar. Dat betekent dat er wordt gespeeld op 4 poule avonden, waardoor je maar 2 avonden vrij hoeft te houden. Poule A speelt op donderdag 11 april en vrijdag 19 april en poule B speelt op vrijdag 12 april en woensdag 17 april . Op zaterdag 20 april zullen de finales worden gespeeld.

Aan het toernooi kan worden deelgenomen door vrienden, familie, straten, bedrijven etc.

Het toernooi begint op donderdag 11 april om 19.00 uur. Vanaf dan zullen weer vele teams gaan strijden om de begeerde paasvolleybal bokaal. De winnaar van vorig jaar ‘Zwiepsebroek’ zal dan hopelijk proberen om de beker te verdedigen. De finalewedstrijden worden gespeeld op zaterdagavond 20 april. Het toernooi krijgt dit jaar wederom extra sfeer door feestelijke achtergrondmuziek tijdens de wedstrijden!

U kunt uw team(s) dit jaar uitsluitend digitaal inschrijven via het online formulier op de website van BVC’73, http://bvc73.nl/inschrijven-paasvolleybal/ of per mail naar activiteitencommissiebvc@gmail.com.

De inschrijfkosten bedragen net als andere jaren € 25,- per team.

Voor de eerste te spelen wedstrijd dient het inschrijfgeld betaald te worden bij de wedstrijdleiding in de sportzaal.

De inschrijving sluit op vrijdag 29 maart om 24:00 uur.

Groeten de activiteitencommissie,

Martijn Jansen, Kelly Bannink, Roeland Dinkelman en Marije Meulenveld

REGLEMENT PAASVOLLEYBALTOERNOOI

Volleybalvereniging BVC’73

 1. Er wordt gespeeld volgens de regels en de reglementen van de Nederlandse volleybalbond (NeVoBo).
 2. Deelnemers aan het toernooi moeten minimaal 12 jaar zijn.
 3. Per team mogen maximaal drie NeVoBo competitiespelers(sters) tegelijk aan het spel deelnemen. Onder deze drie vallen ook NeVoBo jeugdspelers van 17 jaar en ouder. NeVoBo jeugdspelers jonger dan 17 jaar worden niet gezien als NeVoBo competitiespelers(sters).
 4. Bij inschrijving is men verplicht te melden welke spelers(sters) normaliter aan de NeVoBo competitie deelnemen.
 5. Tijdens de wedstrijd dienen er minimaal twee dames aan het spel deel te nemen.
 6. De teams moeten ten minste een kwartier voor aanvang van hun wedstrijd aanwezig zijn.
 7. Het als eerste in het programma vermelde team begint te spelen op het veld gelegen aan de linkerzijde van de scheidsrechter, dit team begint tevens met de opslag.
 8. Het begin-wissel-eindsignaal wordt door de toernooileiding aangegeven. De wedstrijd is beëindigd zodra het eindsignaal klinkt. Het punt wordt ook niet afgemaakt en telt ook niet meer.
 9. Indien een team op het officiële aanvangstijdstip niet of onvolledig aanwezig is, dan wordt dit team geacht de set te hebben verloren met 25-0.
 10. Voor elke gewonnen set worden twee punten toegekend en bij een gelijke stand krijgen de betreffende teams elk één punt.
 11. De eindstand in de poulewedstrijden wordt bepaald aan de hand van de gewonnen sets. Bij gelijk eindigen is het resultaat van de onderlinge wedstrijd beslissend. Is deze wedstrijd gelijk geëindigd, dan geldt het saldo van de gescoorde / tegengescoorde punten van deze onderlinge wedstrijd. Is dit ook gelijk, dan geldt het saldo van alle gescoorde / tegengescoorde punten van alle gespeelde poulewedstrijden. Geeft dit geen oplossing dan beslist het lot.
 12. De eindstand in de finalewedstrijden wordt bepaald aan de hand van het aantal gewonnen punten. Bij gelijk eindigen op het moment dat de bel gaat, wordt er doorgespeeld, net zolang totdat er een verschil van 2 punten ontstaat.
 13. Onderhandse opslag is verplicht.
 14. Alleen een ingehouden smash is toegestaan. Hieronder verstaan we een bal die in eerste instantie een stijgende lijn kent. Tevens mag de bal geen hoge snelheid hebben.
 15. Tijdens het gehele toernooi dient elk team qua samenstelling gelijk te blijven. Wijzigingen zijn slechts toegestaan na overleg met de wedstrijdleiding.
 16. Indien een team uit meer dan zes spelers bestaat dan dient het indraaien telkens op dezelfde wijze te geschieden.
 17. Kijk goed naar het wedstrijdschema naar de wedstrijd die je moet tellen. Het kan voorkomen dat je ook vóór je wedstrijd al moet tellen.
 18. Elke speler(ster) mag slechts in één team deelnemen.
 19. Wijzigingen in bovenstaande regels zijn uitsluitend toegestaan door de toernooileiding en zal voor eenieder bekend worden gemaakt op het publicatiebord.
 20. Opzettelijk ondermijnen van de regels betekent diskwalificatie.
 21. De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
 22. BVC stelt zich niet aansprakelijk voor tijdens het toernooi opgetreden lichamelijk letsel, materiële schade, diefstal, verlies e.d.
 23. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.