Paasvolleybal

Bijna is het weer zover! We kunnen het Paasvolleybaltoernooi weer organiseren en het is een bijzondere editie dit jaar. BVC’73 bestaat namelijk 50 jaar. Dit jaar staat het toernooi op 28 t/m 30 maart en 4 t/m 8 april april gepland. Staan jullie al in de startblokken voor deze jubileumeditie? De inschrijving is vanaf heden geopend.

Bij deze bijzondere editie sluiten we dit jaar gezamenlijk af met een gezellige finaleavond op zaterdag 8 april. We hebben een beperkt aantal beschikbare plaatsen dit jaar, dus schrijf je team snel in (vol=vol). Schrijf je vandaag nog in samen met familie, vrienden, collega’s of buren! Opgeven kan tot en met woensdag 8 maart a.s. via de website (Paasvolleybal – Inschrijven)

REGLEMENT PAASVOLLEYBALTOERNOOI

Volleybalvereniging BVC’73

 1. Er wordt gespeeld volgens de regels en de reglementen van de Nederlandse volleybalbond (NeVoBo).
 2. Deelnemers aan het toernooi moeten minimaal 12 jaar zijn.
 3. Per team mogen maximaal drie NeVoBo competitiespelers(sters) tegelijk aan het spel deelnemen. Onder deze drie vallen ook NeVoBo jeugdspelers van 17 jaar en ouder. NeVoBo jeugdspelers jonger dan 17 jaar worden niet gezien als NeVoBo competitiespelers(sters).
 4. Bij inschrijving is men verplicht te melden welke spelers(sters) normaliter aan de NeVoBo competitie deelnemen.
 5. Tijdens de wedstrijd dienen er minimaal twee dames aan het spel deel te nemen.
 6. De teams moeten ten minste een kwartier voor aanvang van hun wedstrijd aanwezig zijn.
 7. Het als eerste in het programma vermelde team begint te spelen op het veld gelegen aan de linkerzijde van de scheidsrechter, dit team begint tevens met de opslag.
 8. Het begin-wissel-eindsignaal wordt door de toernooileiding aangegeven. De wedstrijd is beëindigd zodra het eindsignaal klinkt. Het punt wordt ook niet afgemaakt en telt ook niet meer.
 9. Indien een team op het officiële aanvangstijdstip niet of onvolledig aanwezig is, dan wordt dit team geacht de set te hebben verloren met 25-0.
 10. Voor elke gewonnen set worden twee punten toegekend en bij een gelijke stand krijgen de betreffende teams elk één punt.
 11. De eindstand in de poulewedstrijden wordt bepaald aan de hand van de gewonnen sets. Bij gelijk eindigen is het resultaat van de onderlinge wedstrijd beslissend. Is deze wedstrijd gelijk geëindigd, dan geldt het saldo van de gescoorde / tegengescoorde punten van deze onderlinge wedstrijd. Is dit ook gelijk, dan geldt het saldo van alle gescoorde / tegengescoorde punten van alle gespeelde poulewedstrijden. Geeft dit geen oplossing dan beslist het lot.
 12. De eindstand in de finalewedstrijden wordt bepaald aan de hand van het aantal gewonnen punten. Bij gelijk eindigen op het moment dat de bel gaat, wordt er doorgespeeld, net zolang totdat er een verschil van 2 punten ontstaat.
 13. Onderhandse opslag is verplicht.
 14. Alleen een ingehouden smash is toegestaan. Hieronder verstaan we een bal die in eerste instantie een stijgende lijn kent. Tevens mag de bal geen hoge snelheid hebben.
 15. Tijdens het gehele toernooi dient elk team qua samenstelling gelijk te blijven. Wijzigingen zijn slechts toegestaan na overleg met de wedstrijdleiding.
 16. Indien een team uit meer dan zes spelers bestaat dan dient het indraaien telkens op dezelfde wijze te geschieden.
 17. Kijk goed naar het wedstrijdschema naar de wedstrijd die je moet tellen. Het kan voorkomen dat je ook vóór je wedstrijd al moet tellen.
 18. Elke speler(ster) mag slechts in één team deelnemen.
 19. Wijzigingen in bovenstaande regels zijn uitsluitend toegestaan door de toernooileiding en zal voor eenieder bekend worden gemaakt op het publicatiebord.
 20. Opzettelijk ondermijnen van de regels betekent diskwalificatie.
 21. De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
 22. BVC stelt zich niet aansprakelijk voor tijdens het toernooi opgetreden lichamelijk letsel, materiële schade, diefstal, verlies e.d.
 23. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.