Algemene Ledenvergadering

Datum:             26 november 2012

Waar:               In de Groene Jager

Aanvang:          20.00 uur

Geachte volleyballers,

Op bovengenoemde datum vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van BVC’73 plaats. We zouden graag zoveel mogelijk leden willen begroeten. Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom. Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan voor aanvang van de vergadering aan 1 van de bestuursleden mededelen?

Voor een vlot verloop van de vergadering verzoeken wij u om eventuele vragen liefst voor aanvang van de vergadering schriftelijk in te dienen bij het bestuur. (bvcbestuur@gmail.com)

De agenda is als volgt samengesteld:

 

 • Opening
 • Notulen algemene ledenvergadering seizoen 2011-2012. Bij de uitnodiging ingesloten.
 • Ingekomen vragen van leden en mededelingen
 • Financieel overzicht boekjaar 2011-2012 en begroting seizoen 2012-2013
 • Kascommissie boekjaar 2011-2012
 • Jaarverslag seizoen 2011-2012: jeugdzaken door Sanne Holshuijsen
 • Jaarverslag seizoen 2011-2012: scheidsrechter door Mandy Braakhekke
 • Jaarverslag seizoen 2011-2012: technische commissie door Gerard Janszen
 • Jaarverslag seizoen 2011-2012: vrijwilligersbeleid door Linda Kl. Geltink
 • Rondvraag
 • Sluiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *